Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Firma A.G. Bergfalk & Co. Vilthandel vid Stora Gråmunkegränd 3

Fotografier är taget med självutlösare och fotografen står längst till höger.

Uppdaterad