Foto

Försäljning av varm korv vid backtävling i Hemskogen