Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Begravningskonfekt

Tillverkare: okänd
Material: morsell, papper
Mått: längd 56 mm, bredd 35 mm

Begravningkonfekt av morsell, omslagen med vitt papper. Omslagspappret har präglat dekorativt mönster i guld, samt inom oval en bild av en ängel som håller i ett kors och ett riksäpple**. På baksidan står skrivet: "Annie från Farfars begrafning".

Tillhör Stockholms stadsmuseums samlingar.
Gåva från privatperson.

** riksäpple: ett klot omgivet av en korsformig ring som romerska kejsare på sina mynt bar i vänstra handen som symbol för sitt världsherravälde. Kristna härskare bar ett sådant klot som tecken för sin värdighet och del av rikets regalier.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Uppdaterad