Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör mot koret i Sankt Peterskyrkan, Upplandsgatan 12

Uppdaterad