Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör mot koret i Sankt Peterskyrkan, Upplandsgatan 12

Uppdaterad