Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Logårdstrappan med Blasieholmskajen i fonden

Uppdaterad