Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Logårdstrappan med Blasieholmskajen i fonden

Uppdaterad