Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Blomquist, Åke. Stockholms stadsmuseum

Ågesta Gård. Godsarrendatorn Bo Krusenstierna med barnen Fredrik och Julie och hästen Laila lämnar gården för utflykt mot berget där Atomverket ska byggas

Uppdaterad