Foto

Stadsgården. Gods lossas med hjälp av diversearbetare Knud Christensen och chaufför Helmer Johansson