Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Stadsgården. Gods lossas med hjälp av diversearbetare Knud Christensen och chaufför Helmer Johansson

Uppdaterad