Foto

Lugna gatan från Trohetsvägen mot nordväst i Pungpinans småstugeområde

1927- och 1929 års byggen