Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Källhagens värdshus och blomsterträdgårdar. I fonden Kaknästornet under byggnad

Uppdaterad