Foto

Tidningslöpsedlar om Sputnik II och rymdhunden Damka / Laika