Foto

Hantverkargatan 1, Blå hallen. Kvinnliga studenttruppen i gymnastik