Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Småstugeområdet i Svedmyra under byggnad, från Haningegatan i riktning mot Gammelby

Uppdaterad