Foto

Småstugeområdet i Svedmyra under byggnad, från Haningegatan i riktning mot Gammelby