Karta

Stockholmskarta från 1946, innerstaden

Kartan visar spårväglinjer och busslinjer i Stockholms innerstad, 1946.