Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Barn leker med ett badkar vid ett översvämmat skogsparti

Uppdaterad