Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Bromma flygplats. Svenska Dagbladets sällskapsresa till Kenya. En av resenärerna blir visiterad

Uppdaterad