Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Bromma flygplats. Svenska Dagbladets sällskapsresa till Kenya. En av resenärerna blir visiterad

Uppdaterad