Rivningsmassor och bebyggelse.
Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Rivning i Klara. T.h. Konstfackskolan (kv. Beridarebanan) och Klara kyrkas torn i fonden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad