Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad