Foto

Stockholms stads norra försörjningsinrättning sedd från Sabbatsberg