Foto

Arbetarbostäder vid Tanto Sockerbruk. Södersjukhuset i fonden