Foto

Hörnet Jägargatan - Tantogatan. I huset började Albin J:son (KF-chefen) sin bana med en affär