Foto

Stockholmsutställningen 1897, Ryska utställningen