Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Gångbro över Sergelgatan sedd underifrån

Uppdaterad