Foto

Blåsorkester på skolgården vid Enskedefältets skola