Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från entréhallen i Stockholms Intecknings-garantiaktiebolag på Fredsgatan

Uppdaterad