Foto

Docent Mignon Malm i laboratoriet på Wenner-Grens institut för experimentell biologi, fysiologisk kemi och ämnesomsättningsforskning