Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Korsningen Sturegatan - Humlegårdsgatan sedd mot kv. Ladugårdsgrinden

Uppdaterad