Litteraturtips
Författare: Johansson, Ingemar (f. 1944). Stockholms stadsbibliotek

Stor-Stockholms bebyggelsehistoria : markpolitik, planering och byggande under sju sekler / Ingemar Johansson

En bok om hur Stockholm vuxit från att ha varit en liten holme till att bli en miljonstad: "En storstads uppkomst och utveckling, om jordens exploatering och om landsbygdens förvandling till stad." Boken tar upp Stockholms stad och många av kommunerna runt omkring Stockholm. Här finns gott om gamla foton och en del kartor och ritningar. Längst bak finns person-, företags- och ortregister. 672 sidor.

Innehåll
Från stadsholme till regionstad. En inledande översikt
I DEN FÖRINDUSTRIELLA TIDSÅLDERN
Den medeltida staden
Den feodala omgivningen
Stormaktens huvudstad
Storgodsbildningen i stadens omgivningar
Den borgerliga staden
Den kapitalistiska omgivningen
II ÅNGBÅTS- OCH JÄRNVÄGSTRAFIKENS TIDSÅLDER
Staden och dess omland
Sommarnöjen, bad och kurorter
Fabriksförstäder och industriorter
Kåkstäder
Villastäder
Handelsträdgårdar och småbrukskolonier
Sammanfattning: Urbanisering och kolonisering 1850-1910
III SPÅRVÄGENS OCH BUSSTRAFIKENS TIDSÅLDER
Staden och dess omland
Privat anlagda hyreshusförstäder
Stockholms stads trädgårdsförstäder
Privat anlagda villasamhällen
30- och 40-talens hyreshusförstäder
Koloniträdgårdar, sportstugeområden och sommarstäder
Sammanfattning: Stadsutvidgning och konsolidering 1910-1950
IV BILISMENS OCH PENDELTRAFIKENS TIDSÅLDER
Staden och dess omland
50- och 60-talens T-baneförtsäder
Satellitstäder och centrumbildningar i periferin
Lex Bollmora-städer
Järvastaden
Små- och låghusstäder
Sammanfattning: Centralisering och regionalisering efter 1950

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad