Omslag Kvarteret Qwasten 8
Litteraturtips
Författare: Millhagen, Rebecka (f. 1969). Stockholms stadsbibliotek

Kvarteret Qwasten 8 : ett hus vid Norrlandsgatan / skildrat i text av Rebecka Millhagen ; i bild av Peter Fristedt

En liten bok om kvarteret Kvasten och i synnerhet fastigheten nummer 8, som renoverades 1998-99. Medan många äldre hus runtomkring fick ge plats för ny bebyggelse på 1950-talet fick Kvasten 8 stå kvar.

Boken är intressant både för den som är intresserad av områdets historia och för den som vill veta mer om hur renovering av ett hus från 1850-talet går till. Kvarteret omgärdas av Mäster Samuelsgatan, Biblioteksgatan, Jakobsbergsgatan och Norrlandsgatan och ligger i närheten av bland annat Norrmalmstorg och Berzelii park, platser med livlig aktivitet sedan lång tid tillbaka. I boken berättas områdets historia med början på 1600-talet, då många hus revs och raka gator drogs.

Bokens sista del handlar om den känsliga renoveringen av fina inredningsdetaljer, återskapandet av den ursprungliga fasaden och tillbyggnaden av vindslägenheter.

Genom hela boken finns många illustrationer - målningar, kartor, ritningar och fotografier, av huset, området runtomkring och renoveringen. 95 sidor.

Innehåll
KVARTERET QWASTEN 8
Qwasten 8
I trakten av Packartorget
Krogar och källare
Byggherren Johan af Kleen
Norrlandsgatan no. 34
Ett stockholmskt tegelhus
Bostadens planlösning
Ombyggnaden 1898-99
Paradvåningarna
Ett högborgerligt bostadshus
Moderna tider
Gröna Linjen
OMBYGGNADEN OCH RENOVERINGEN 1998-99
Ett helhetskoncept
Bostäder och kontor
Program- och planprocesserna
En ny entreprenadform
Ett högkvalitativt 1800-tal
Vackra färger
En möjlig modell

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad