Foto

Brandstation i Bromsten

Municipalsamhällets gamla brandstation, uppförd 1904.