Litteraturtips
Författare: Nylander, Ola (f. 1957). Stockholms stadsbibliotek

Husen på höjden : Nybodahöjden och dess arkitektur / Ola Nylander

Stockholm växer utanför tullarna. Nybodahöjden är ett bostadsområde som byggdes på 1990-talet i Liljeholmen. Här får du veta allt om platsen och husen men även mycket om områdena runt omkring: Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen och Årsta. Hur såg det ut när det fortfarande var ett jordbrukslandskap? I boken berättas också om bostadsbyggandet i Sverige under 1900-talet. Vilka tankar och idéer låg bakom planeringen av Stockholms förorter? Många spännande bilder, foton (bl.a. jämförande flygfoton från fem årtionden), kartor och ritningar illustrerar. Boken avslutas med en sammanfattning. 287 sidor.

Innehåll
Företal          
Förord
Inledning
Nybodahöjdens historiska utveckling
Jordbruksbygd
Industrisamhället växer fram
Den planerade förstaden
Folkhemmet
Flygfoto från 1942
Flygfoto från 1950
Flygfoto från 1964
Miljonprogrammet
Flygfoto från 1974
Mot ett nytt bostadsbyggande
Flygfoto från 2000
Stadsdelen Nybodahöjden tar form
Stadsplanen
Arkitektonisk kvalitet i bostäderna på Nybodahöjden
Bostäderna på Nybodahöjden
NCC-Johanson Linnmans radhus
Folkhem-Wingårdhs radhus
PEAB-Equators radhus och parhus
Skanska-Whites stadsvillor
JM-Brunnberg & Forsheds stadsvillor
NCC-Origo arkitektkontors punkthus
Sammanfattande del
Noter
Käll- och litteraturförteckning
Register
Monografier utgivna av Stockholms stad

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad