Foto

Konst och industriutställningen 1897. ""Gamla Stockholm"". Stereofotografi

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)