Litteraturtips
Författare: Nordling, Bengt (f. 1955). Stockholms stadsbibliotek

Norsborgs vattenverk 100 år

Årstaviksverken var Stockholms äldsta vattenverk. De första åren drevs vattenverket i Norsborg parallellt med Årstaviksverken som dock snart lades ned. Vattenverkets etableringsfas 1889-1904 och den första succesiva utvidgning skildras ingående.Även 1930-talets och1970-talets utbyggnader behandlas. Boken innehåller ett unikt bildmatrial. 72sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad