Foto

Filtreringsbassängerna i Norsborgs vattenverk

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Norsborg - kort beskrivning av områdets historia

Norsborg - kort beskrivning av områdets historia