Foto

Fastigheten vid Skånegatan 112 från öster. I bakgrunden längst t.v. Sofia kyrka