Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt över Rosenlunds ålderdomshem, före anläggandet av Ringvägen

Uppdaterad