Foto

Utsikt över Rosenlunds ålderdomshem, före anläggandet av Ringvägen