Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Utsikt över Rosenlunds ålderdomshem, före anläggandet av Ringvägen

Uppdaterad