Foto

Renhållningsbil omkring 1930. Bakom ratten sitter chaufför H. Lindahl