Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Drottninggatan 4. Sydsvenska kreditaktiebolaget, bankkontor

Uppdaterad