Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro mot Gustav Adolfs torg

Uppdaterad