Foto

Trångsund från Kåkbrinken mot Storkyrkobrinken. Storkyrkan i fonden