Stockholmskarta 1904
Karta

Stockholmskarta 1904

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets Plan öfver Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags elektriska spårvägar.