Stockholmskarta 1904
Karta
Upphov: ASEA. Spårvägsmuseet

Stockholmskarta 1904

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets Plan öfver Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags elektriska spårvägar. 

Uppdaterad