Stockholmskarta 1904
Karta

Stockholmskarta 1904

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets Plan öfver Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags elektriska spårvägar. 

Så här källhänvisar du till kartan

Har du frågor om kartan?

Rättigheter