Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gustaf Frödings jordfästning i Klara kyrka

Uppdaterad