Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gustaf Frödings jordfästning i Klara kyrka

Uppdaterad