Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Naturhistoriska Riksmuseet, Riksmuseets entrétrappa under byggnad

Uppdaterad