Foto

Bil och chaufför från Freys hyrverk i Diplomatstaden. I bakgrunden justitierådet Ernst Tryggers villa, Nobelgatan 3