Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

En ryttare i K1:s ridhus under kavalleribefälsföreningens femkamp

Uppdaterad