Foto

Kung Gustaf V åter i Stockholm, hemkommen från sin semester i Nice