Foto

Bil från Freys hyrverk. Parkerad i Diplomatstaden