Foto
Fotograf: Halldin, Oscar (Karl) (1873-1948). Stockholms stadsmuseum

Flygbild från ballong från ca 500 m höjd - Ballon Captive - över trakten kring Aspudden. Släplinan når marken vid dagens Pilgrimsvägen i höjd med Fågeltorget i Aspudden.

Uppdaterad