Foto

Flygbild över Nockebys villabebyggelse med Nockeby Torg