Kolorerad karta över Stockholm
Karta

Plan af Stockholm. Konungen i djupaste underdånighet tillägnad af Carl Akrel

Carl Akrel ritade kartan åren 1802 och 1803, och den blev graverad och utgiven 1805.
Skala: 1:10 000.
Kolorerat exemplar.