Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Mangårdsbyggnad med flyglar

Uppdaterad