Foto

Hörnet av Upplandsgatan 52 t.v. och Karlbergsvägen 16